Lyckans förskola

Bibeltema

Bibeltema läsåret 2018-2019

hensidatopp2.jpg Vi "spanar på" hur Gud har skapat oss olika och vilka styrkor och förmågor vi har.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.”
ur Läroplan för förskolan 2018

Vi spanar på Jesus genom bibelsamlingar med drama och sång. Vi spanar också på våra kristna högtider såsom påsk, jul, allhelgonahelg etc. Vi ställer oss frågor som, varför levde Jesus som han gjorde, hur ska vi va för att vara mer lika Jesus?