Lyckans förskola

Om förskolan

Välkommen till Lyckans förskola

Utflykt till Spinkanäs Lyckans förskola är en fristående förskola med kristen profil. Förskolan är belägen i Skärstad utanför Huskvarna. Den startades 1 augusti 1999 och drivs av Allianskyrkan i Skärstad, som också är huvudman för förskolan. Förskolan har cirka 40 barn i åldrarna 1-6 år.

På Lyckan vill vi ge möjlighet för barnen att ingå i olika sociala sammanhang och konstellationer. Därför arbetar vi med både stor och liten barngrupp, över ålders- och avdelningsgränser. Den stora gruppen skapar delaktighet i ett större sammanhang, en ”vikänsla”. I den lilla gruppen skapas utrymme för varje barn. Här finns plats för både kreativitet, aktivitet, iakttagande, samtal och reflektion. Vi skapar, upptäcker, utforskar och lär oss av varandra och med varandra.

Våra miljöer

En stor del av barnens tid på förskolan tillbringas utomhus i skog och mark, där barnen på ett naturligt sätt utvecklar sin kroppsuppfattning, balans och koordination. På förskolan har vi en utomhusmiljö som inbjuder till aktivitet, lek och rörelse. I vår närmiljö finns mycket att upptäcka och utforska.

Här bygger vi våra egna barkbåtar och har barkbåtsrace i bäcken.

Barkbatsrace.JPG

Våra innemiljöer

Vi vill erbjuda stimulerande miljöer som uppmuntrar till utforskande och kreativitet. Varje vecka har vi gymnastik i vår lekhall. I vår ateljé ges möjlighet till pyssel, konstruktion och skapande med olika material och tekniker.

Förskolans innemiljöer ändras och anpassas efter temat.

Tecken som stöd

På Lyckan arbetar vi med TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, i hela barngruppen. Alla personal har fått grunläggande utbildning både i TAKK och teckenspråk. TAKK stimulerar och stärker barnens språkutveckling. Varje vecka lär vi oss nya tecken, som har med barnens vardag och våra rutiner på förskolan att göra.