Lyckans förskola

Tema

Aktuellt tema

35322739-30BE-4C23-BC8E-D9F80C6DAB0D.jpg På Lyckans förskola arbetar vi utifrån tema. Temat för läsåret 2019/2020 är ”fem myror är fler än fyra elefanter” med fokus på matematik.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin;
 förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Utifrån våra värdeord trygghet, hänsyn och ansvar vill vi arbeta med att barnen ska värdesätta och ta hand om sig själva, sina kamrater och vår miljö.
Vi kommer också att fortsätta arbeta med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).