Lyckans förskola

Tema

Aktuellt tema

På Lyckans förskola arbetar vi utifrån tema. Temat för läsåret 2018-2019 är; ”På spaning”

Vi spanar på oss själv, varandra, våra känslor, vår omgivning, spännande personer, sagor och allt annat som barnen vill spana på.

Vi vill ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön och mina kompisrelationer.

Utifrån våra värdeord trygghet, hänsyn och ansvar vill vi arbeta med att barnen ska värdesätta och ta hand om sig själva, sina kamrater och vår miljö.
Vi kommer också att fortsätta arbeta med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).