Lyckans förskola

Vår kristna profil

Mål och arbetssätt

På Lyckans förskola vill vi skapa en trygg miljö, där varje barn möts med kärlek och respekt. Genom vår kristna profil vill vi ge barnen möjlighet:

• att höra bibelns budskap genom bibelns berättelser
• att lära känna vårt lands kristna tradition och kulturarv genom att följa de kristna högtiderna i verksamheten
• att utvecklas till trygga individer, var och en till den unika person han/hon är
• att utveckla kristna värden såsom respekt, empati och hänsyn utifrån den gyllene regeln ”Allt vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem.”

Detta gör vi genom:

• bibelsamlingar
• tema
• drama och sång
• att uppmärksamma våra kristna högtider i verksamheten
• skapande